Teleormanul de peste câţiva ani

După cum v-am informat, Consiliul Judeţean derulează proiectul ”Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman 2008–2013”, în valoare de 440 mii lei, cofinanţat prin Programul Operaţional ”Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, proiect care conturează viziunea de creştere a Teleormanului în următorii ani.

Prima etapă a constat în elaborarea draftului Diagnozei socio–economice şi de potenţial a judeţului Teleorman, în cadrul căreia au fost întocmite analize detaliate pe domenii de activitate (industrie, agricultură, incluziune socială şi ocuparea forţei de muncă, educaţie şi cultură, infrastructură şi starea mediului) şi au fost identificate resursele disponibile la nivelul judeţului şi posibilităţile de dezvoltare. Pornind de la principiul că la elaborarea Strategiei trebuie consultată comunitatea locală, pentru că ea este beneficiara directă, Consiliul Judeţean a organizat în perioada mai–august întâlniri cu cetăţenii, cu tinerii, cu specialiştii şi cu autorităţile administraţiei publice locale, pe baza cărora au fost întocmite diagnoza şi propunerea de Strategie.

Pentru ca toţi cei implicaţi în elaborarea Strategiei Teleormanului 2008–2013, să cunoască forma finală a documentului şi, eventual, să formuleze alte propuneri şi sugestii, Consiliul Judeţean organizează miercuri, 15 septembrie, ora 11, în sala de şedinţe, o ultimă dezbatere publică, la care sunt invitaţi să participe cei interesaţi.

Petru Savusca