SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII ÎN JUDEŢUL TELEORMAN

În România, prevenirea criminalităţii constituie unul dintre atributele esenţiale ale instituţiei poliţiei, ce are ca obiectiv prioritar apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii, precum şi apărarea ordinii publice. În ultimii ani, s-a realizat extindere a activităţii poliţiei către reducerea cauzelor şi a condiţiilor care duc la escaladarea fenomenului infracţional şi/sau reducerea potenţialului de violenţă între grupurile din comunităţi sau între acestea şi poliţie în orice situaţie conflictuală, într-un cuvânt, prevenirea criminalităţii.

Din anul 2006, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman prin Compartimentul de Analiză si Prevenire a Criminalităţii, Serviciul Ordine Publică, poliţia de proximitate şi Serviciul Rutier organizează anual “SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII”. Pe parcurul unei săptămâni, atenţia este concentrată asupra activităţii de informare şi responsabilizare populaţiei cu privire la diferitele tipuri de infracţiuni cărora le pot cădea victimă cetăţenii şi, totodată pe oferirea de recomandări şi sprijin pentru reducerea riscului de victimizare. Sunt vizaţi toţi locuitorii judeţului Teleorman, indiferent de vârstă, sex sau nivel de intrucţie. În celaşi timp, se urmăreşte crearea unui parteneriat între poliţie şi comunitate (cetăţeni, unităţi şcolare, biserică, medii de afaceri, O.N.G. – uri, autorităţi publice).

În cadrul “Săptămânii Prevenirii Criminalităţii”, a devenit o tradiţie ca fiecare zi să fie dedicată unei alte teme: prevenirea accidentelor rutiere, criminalităţii stradale, delincvenţei juvenile, prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului (furturi din locuinţe, furturi de şi din auto), violenţei domestice, criminalităţii în mediul rural, etc. Activităţile, desfăşurate în anii anteriori în cadrul acestui eveniment s-au dovedit eficiente, contribuind la scăderea numărului de infracţiuni în judeţ. Printre cele mai eficiente activităţi s-au numărat cele care au vizat informarea populaţiei, responsabilizarea proprietarilor de locuinţe, autoturisme şi administratorilor de societăţi comerciale în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor de protejare a bunurilor proprii, activităţile preventiv-educative desfăşurate în unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal pe diverse teme (educaţie rutieră, violenţă, delincvenţă juvenilă etc). Totodată, distribuirea a peste 30.000 de materiale informative (pliante, afişe, fluturaşi) informaţiile şi recomandările oferite prin intermediul mass-media locale şi acţiunile operative specifice au contribuit la succesul activităţilor

Anul acesta, Evenimentul „Săptămâna prevenirii criminalităţii” va fi organizat în judeţul Teleorman în perioada 27 septembrie – 01 octombrie În acest interval, în judeţ, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Teleorman şi partenerii săi vor organiza activităţi structurate pe următoarele teme:

  • Ziua 1, 27 septembrie 2010 – Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor

  • Ziua 2, 28 septembrie 2010 – Prevenirea furturilor de animale

  • Ziua 3, 29 septembrie 2010 – Prevenirea furturilor de şi din autoturisme

  • Ziua 4, 30 septembrie 2010 – Prevenirea furturilor din locuinţe şi societăţi comerciale

  • Ziua 5, 1 octombrie 2010 – Siguranţa rutieră

Sursa: I.P.J. Teleorman

 


 

IMPORTANT: Cei care preiau informaţii de pe site-ul www.infoteleorman.ro sunt obligati sa specifice sursa informaţiei cu link către site, unde este cazul.

Preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăsi jumătate din articolul sau stirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de „revistă a presei” susţinut de paginile de internet în cauză. In mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor de autor.