Posturi vacante in administratia locală din Teleorman

 

Persoanele care doresc să lucreze în administrație publică au oportunitatea să depună dosare pentru ocuparea posturilor vacante.

Consiliul Judeţean Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcţiilor  publice   vacante,  după cum urmează:

 1. – consilier,  clasa I,  grad profesional superior la Serviciul privind asigurarea  managementului asistenţă socială şi  de sănătate din cadrul Direcţiei coordonare instituţii subordonate;
 2. – consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul privind asigurarea  managementului asistenţă socială şi  de sănătate din cadrul Direcţiei coordonare instituţii subordonate;
 3. – inspector, clasa I, grad profesional principal  la  Compartimentul comunicare,  relaţii  publice,  organizare  evenimente  al  Serviciului educaţie,  cultură,  relaţii  publice  din  cadrul  Direcţiei  coordonare instituţii subordonate.

Primăria Municipiului Roșiorii de Vede, Județul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior în cadrul Direcției Arhitect Șef – Compartimentul Autorizări Construcții, Planificare Urbană și Avize si asistent medical în cadrul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară – Creşa „Mihai Eminescu”.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, judeţul Teleorman.  Totodata Primaria Alexandria angajeaza consilier, clasa I grad profesional superior – Compartiment Proiecte – Direcţia Tehnic Investiţii si consilier juridic, clasa I grad profesional superior – Compartiment Proiecte – Direcţia Tehnic Investiţii.

Liceul Teoretic Videle, Județul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor de execuție contractuale, vacante, după cum urmează: administrator financiar I S (contabil șef) si informatician.

Şcoala Gimnazială Putineiu, Judeţul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor.

Primăria Comunei Seaca, Județul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. – bibliotecar, treapta II, studii medii
 2. – referent Cămin Cultural, treapta II
 3. – guard II, treapta II, studii generale

Primăria Comunei Viişoara, Judeţul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacantă de muncitor zidar-zugrav.

Primăria Comunei Măldăeni, Județul Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. – muncitor calificat I – buldoexcavatorist – Compartimentul Administrativ-Pază;
 2. – casier (încasator apă) – debutant – Compartimentul Gospodărie Comunală.

Primăria Comunei  Călineşti,  judeţul  Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 1. – inspector, clasa I, grad profesional debutant din  cadrul  compartimentului  registrul  agricol,  fond funciar,  cadastru,  urbanism  şi  amenajarea teritoriului,  achiziţii  publice;
 2. – inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului  stare civilă şi asistenţă socială;
 3. – referent, clasa III,  grad profesional  superior  din  cadrul compartimentului  financiar  –  contabil, taxe  şi impozite, resurse umane.

Primăria  Comunei  Conțeşti, judeţul  Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție,  vacantă, de referent, clasa  III-a,  grad  profesional  asistent,  în  cadrul  Compartimentului Contabilitate.