Polițiștii locali zimniceni se perfecționează la Slatina

Polițiștii locali din orașul Zimnicea urmează cursuri de specializare.  Acestea sunt obligatorii, fiind  impuse de Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 intrată în vigoare la începutul anului 2011.

Adoptarea Legii Poliţiei Locale a impus obligativitatea ca foştii poliţişti comunitari să urmeze anumite cursuri de specialitate în termen de cinci ani. Conform actului normativ menţionat, dacă, după cinci ani, poliţistul local nu reuşeşte să urmeze măcar trei luni de şcoală, atunci va fi dat afară din sistem.

Din cei 12 polițiști locali ce-și desfășoară activitatea la Zimnicea, 10 vor urma cursurile,  iar doi își vor depune actele de pensionare.

Cursurile de formare si perfectionare sunt suportate din bugetul orasului, iar dacă, din motive imputabile poliţistilor locali, raporturile de serviciu încetează în termen de cinci ani de la absolvirea cursurilor de specializare, politistii locali sunt obligati ca să achite contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare .