Peste 2000 de agenti economici din Teleorman sunt somati sa-si plateasca datoriile catre bugetul de stat

Un primele trei saptamani ale acestei luni Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman a trimis 2.170 de somatii in vederea executarii silite, 538 de popriri pe conturi, 72 de popriri pe terti, 14 sechestre de bunuri mobile si un sechestru de bunuri imobile.

In urma sedintei care a avut loc, Luni 27 septembrie la sediul Directiei Generale a Finantelor Publice s-au dispus măsuri cu privire la:
· indisponibilizarea sumelor din conturile agentilor economici cu obligatii neachitate
deschise la trezoreriile statului (50.69);
· înfiintarea a încă 300 popriri pe conturi la agentii economici cu obligatii de plată
restante;
· cresterea gradului de implicare a echipelor de încasare prin deplasarea la toi agentii
economici răi platnici;
· aplicarea tuturor formelor de executare silită contribuabililor care nu au achitat în
totalitate obligatiile fiscale până la data de 27 septembrie 2010;
· sechestrarea bunurilor mobile si imobile si luarea măsurilor de punere în vânzare
pentru recuperarea debitelor si majorărilor neachitate la toti contribuabilii cu debite
restante.


IMPORTANT: Cei care preiau informaţii de pe site-ul www.infoteleorman.ro sunt obligati sa specifice sursa informaţiei cu link către site, unde este cazul.

Preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăsi jumătate din articolul sau stirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de „revistă a presei” susţinut de paginile de internet în cauză. In mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor de autor.