Perspectivele Consiliului Judetean Teleormanului în următorii 10 ani

Consiliul Judetean a finalizat de curând elaborarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman 2010–2020”, proiect cu finanţare nerambursabilă din Fondul Social European (în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007–2010.

La lansarea proiectului preşedintele Liviu Nicolae Dragnea a precizat : ”în conturarea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă a judeţului pornim de la o realitate cât se poate de concretă, cu plusurile şi minusurile pe care le avem şi dorim să ne propunem obiective absolut realiste, care să poată fi atinse în aceşti 10 ani : oportunităţile oferite de accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru revitalizarea tradiţiei industriale, crearea unui centru regional de competitivitate în sectorul agro–industrial, dezvoltarea mediului antreprenorial în scopul creşterii nivelului de trai al populaţiei”.

Procedura de elaborare a strategiei s-a derulat pe o perioadă de 6 luni, cu o largă implicare din partea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, ai instituţiilor publice, ai principalilor agenţi economici, ai organizaţiilor nonguvernamentale din judeţ, a cetăţenilor, iar obiectivele stategice, planul de acţiune şi portofoliul de proiecte au fost stabilite astfel încât să vizeze toate domeniile vieţii economico–sociale  şi  să rezolve problemele  tuturor comunităţilor.

Strategia a fost aprobată  prin hotărâre a Consiliului Judeţean, urmând ca în etapa următoare să fie înfiinţat Colectivul de monitorizare şi evaluare, din care vor face parte reprezentanţi ai beneficiarului, ai autorităţilor publice locale  şi  ai instituţiilor publice şi care va urmări  punerea în practică a portofoliului de proiecte şi atingerea obiectivelor strategice. Strategia include un Program de implementare în care sunt stabiliţi indicatorii de monitorizare şi control, monitorizarea cuprinzând rapoarte trimestriale şi câte un raport anual privind atingerea indicatorilor stabiliţi.