Pana pe 1 septembrie trebuie efectuata plata anticipata a 50% din impozitul pe venitul din activitati agricole

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea si valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, au obligatia ca pânn la data de 1 septembrie 2010 sa efectueze plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (prima rata).

IMPORTANT: Cei care preiau informaţii de pe site-ul www.infoteleorman.ro sunt obligati sa specifice sursa informaţiei cu link către site, unde este cazul.