Obligatiile declarative ale contribuabililor cu termen in luna SEPTEMBRIE 2010

Referitor la obligatiile declarative ale contribuabililor cu termen în luna septembrie 2010, Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Teleorman anunta ca până la 15 septembrie trebuie depuse:

· Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES;

· Efectuarea plătilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2010 de către contribuabilii care realizează venituri din activităŃi independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activităti agricole.

Iar până la 25 septembrie:

· Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii august 2010;

· Declaratia privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, formular 102, cu termen lunar pentru obligatiile bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale aferente lunii august 2010;

· Decontul de taxa pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii august 2010;

· Decontul special de TVA, formular 301;

· Declaratia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, formular 224.

IMPORTANT: Cei care preiau informaţii de pe site-ul www.infoteleorman.ro sunt obligati sa specifice sursa informaţiei cu link către site, unde este cazul.