Medicii teleormaneni, obligati sa asigure continuitatea asistenţei medicale primare in cele cinci centre de permanenta din judet

Guvernul României a aprobat prevederea potrivit căreia medicii de familie vor avea obligaţia de a asigura continuitatea asistenţei medicale primare în centrele de permanenţă, în afara programului de lucru şi în zilelele de sărbători legale.

Conform actului normativ, medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care îşi desfăşoară activitatea în localităţile arondate teritorial la centrele de permanenţă,  sunt obligaţi să asigure continuitatea asistenţei medicale primare în aceste centre, începând cu prima zi a săptămânii şi până vineri, între orele 15.00-08.00. Şi în zilele de sâmbătă şi duminică şi cu ocazia sărbătorilor legale, serviciul de permanenţă se va efectua  în intervalul 08.00-08.00h, a doua zi.

In acest moment, in judetul Teleorman functioneaza un numar de 5 centre de permanenta – Putineiu, Smardioasa, Furculesti, Slobozia Mandra si Dobrotesti, fata de 13 cate erau functionale in anul 2008.

Pentru serviciile acordate în cadrul centrelor de permanenţă, medicii de familie vor fi retribuiţi, suplimentar, la nivelul unui salariu al medicului specialist în regim de gardă.

În cazul în care medicii de familie nu respectă obligaţiile impuse de noile reglementări, casele de asigurări de sănătate vor diminua lunar, cu 10%, valoarea minimă garantată a punctului per capita, respectiv venitul lunar al medicilor nou-veniţi într-o localitate, stabilit in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.