Licitaţie pentru administrarea depozitului de la Mavrodin

Odată cu finalizarea lucrărilor la cea mai mare investiţie realizată în Teleorman după 1989, “Sistem integrat de management al deşeurilor”, Consiliul Judeţean a preluat prerogativele de Autoritate Contractantă, în numele şi pentru autorităţile locale din judeţul Teleorman, trecând la următoarea etapă, de exploatare a investiţiei.

Adunarea Generală a Asociaţiei ”Managementul Deşeurilor Teleorman” a aprobat în cursul anului 2010 lansarea procedurilor de achiziţie publică pentru concesionarea serviciilor de exploatare a investiţiei către operatori unici privaţi, care vor opera la nivelul judeţului, unul pentru activităţile de colectare şi transport şi celălalt pentru activitatea de la Depozitul Central Mavrodin.

De curând Consiliul Judeţean a demarat, prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), procedura de ”licitaţie deschisă” în vederea atribuirii contractului de concesiune a serviciului de ”Administrare a Depozitului Central de la Mavrodin, pentru sortarea, compostarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor municipale solide, în judeţului Teleorman”.

Contractul va fi semnt pentru o perioada de 15 ani, valoarea acestuia fiind de 88 milioane de lei ( fara TVA).