In perioada 01 – 31 octombrie, crescatorii de bovine pot solicita Plata Nationala Complemantara

In perioada 01 – 31 octombrie 2010, crescătorii de bovine, atât persoane fizice cât şi juridice, pot solicita Plata Naţionala Directă Complementară pentru sectorul zootehnie.

Pentru a beneficia de prima pe exploataţie pentru bovine, producătorul trebuie să îndeplinească cumulativ  condiţiile stabilite de lege. In primul rand exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine la data de 31 ianuarie 2008,2009 sau 2010, în funcţie de perioada înfiinţării exploataţiei, vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni, exploataţia sa fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei si să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local, la data solicitării primei.

Cererea de solicitare a primei pe exploataţie, aferentă fiecărei exploataţii deţinute, se depune la centrul local sau judeţean al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, si trebuie sa fie însoţită de copia de pe actul de identitate, copie de pe documentele care atestã provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2010, declaraţie pe proprie răspundere cã animalele pentru care se solicitã prima nu au fost eligibile la platã pentru primã în anul 2008 sau 2009, cu excepţia transferului integral al exploataţiei şi al animalelor, pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie,2010declaraţie pe proprie răspundere cu numărul de bovine deţinute la data depunerii cererii, în vederea reactualizării bazei de date a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, declaraţie pe proprie răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local si copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008.

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPORTANT: Cei care preiau informaţii de pe site-ul www.infoteleorman.ro sunt obligati sa specifice sursa informaţiei cu link către site, unde este cazul.

Preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăsi jumătate din articolul sau stirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de „revistă a presei” susţinut de paginile de internet în cauză. In mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor de autor.