“E-MANAGER ŞCOALA PLUS!” – un nou proiect al Inspectoratului Judetean Teleorman

Inspectoratul Judetean Teleorman implementeaza pe o perioaa de 3 ani (2010 – 2013) proiectul numit “E-MANAGER ŞCOALA PLUS!”, proiect cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Parteneri in acest proiect sunt : Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, Casa Corpului Didactic Teleorman, Casa Corpului Didactic Olt, Asociaţia ROMFRA Alexandria şi Asociaţia SHOTRON Bucureşti.

Ca si obiectiv general, initiatorii acestui proiect urmaresc creşterea calităţii sistemului de management din unităţi de invatamant preuniversitar si din institutiiile cu functii de conducere si coordonare in domeniul educaţiei la nivel judeţean (componenta de coordonare si monitorizare a managementului unitatilor şcolare) prin dezvoltarea si implementarea de instrumente manageriale inovative de gestionare unitara si coerenta, in vederea creşterii calitatii serviciilor de educaţie si formare profesionala iniţiala .