De luni Casa Judeţeană de Pensii Teleorman primeşte cereri pentru bilete de odihnă

Daca anul trecut, bugetarilor li s-au taiat si biletele de odihna, in acest an le primesc.

De  luni, Casa Judeţeană de Pensii Teleorman primeşte cereri pentru bilete de odihnă.

Pot beneficia de bilete de odihnă asiguraţii sistemului public de pensii, care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social cu această destinaţie; soţul/soţia persoanei îndreptăţite; copilul/copii persoanei îndreptăţite, dacă are/au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani la data eliberării biletului şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii.

Bugetarii trebuie sa completeze o cerere si sa prezinte o adeverinta de salariu, certificatul de nastere al copiilor si cel de casatorie, dar si copii dupa actele de identitate. Toate acestea se depun la Casa Judeteana de Pensii Teleorman.