Consiliul Judeţean Teleorman a demarat campania ”Împreună pentru un Teleorman mai curat”

Prin proiectul ”Împreună pentru un Teleorman mai curat” se urmăreşte schimbarea în bine a obiceiurilor locuitorilor din judeţ, privitoare la colectarea sortarea şi reciclarea deşeurilor municipale în scopul reducerii gradului de utilizare a resurselor naturale.

Campania se va desfăşura în patru etape :

– prezentarea sistemelor moderne de gestionare a deşeurilor, importanţa reducerii cantităţii de deşeuri generate şi a reutilizării/reciclării;

– utilizarea punctelor de colectare (cum se face concret colectarea separată a deşeurilor la gospodăriile individuale, la blocurile de locuinţe şi la instituţiile publice);

– prezentarea procedurilor de sortare, reciclare şi compostare a deşeurilor menajere colectate separat din judeţ, utilizate la depozitul de la Mavrodin;

– prezentarea rezultatelor finale (ce anume s-a realizat concret în cadrul proiectului, precum şi ce mai rămâne de făcut pentru viitor).

Presedintele Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, spune ca proiectul este de o importanta deosebita in cadrul dezvoltarii infrastructurii de mediu si ca fără contribuţia nemijlocită a fiecărui cetăţean, investiţia nu-şi va atinge niciodată scopul pe deplin.