Conferinta de lansare a proiectului ,,Promtitudine si performanta in furnizarea serviciilor publice”

Joi,26 august, cu incepere de la ora 11:00, la Sala Mare de Sedinta a Palatului Administrativ a avut loc Conferinta de lansare a proiectului ,,Promtitudine §i performanta infurnizarea serviciilor publice la nivelul Institutiei Prefectului – judetul Teleorman coflnantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013.

Proiectul isi propune sa contribuie la cresterea capacitatii administrative si institutionale a administratiei publice locale prin crearea suportului necesar imbunatatirii calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate.
Grupul tinta vizat de implementarea si rezultatele proiectului, direct si indirect, cuprinde urmatoarele categorii:
– functionarii Institutiei Prefectului Judetul Teleorman care lucreazS pentru a furniza servicii publice;
– institutiile publice coordonate §i partenere in procesul de dezvoltare locala (serviciile publice deconcentrate, Consiliul Judetean Teleorman, primarii,structuri asociative, ONG-uri);
– cetateniijudetului Teleorman;
– firme care i§i au sediul sau i§i desfa§oara activitatea pe raza judetului Teleorman.

IMPORTANT: Cei care preiau informaţii de pe site-ul www.infoteleorman.ro sunt obligati sa specifice sursa informaţiei cu link către site, unde este cazul.