Centrele de incluziune sociala – o sansa pentru grupurile vulnerabile

Institutul pentru Politici Sociale, in colaborare cu mai multe asociatii, printre care Asociatia Glasul Romilor Pro Europa, Fundatia Solidaritate si Speranta, au lansat proiectul “Centrele de incluziune sociala.

Grupurile ţintă vizate în acest proiect sunt: familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi, voluntari, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane de etnie romă, familii cu mai mult de 2 copii, victime ale traficului de persoane, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.), persoane foste dependente de droguri, persoane aflate în detenţie, personal al Centrelor de Incluziune Socială şi alte grupuri vulnerabile.

Proiectul se va derula in perioada 2010 – 2013 si are ca obiectiv general promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4 210 persoane din 8 regiuni de dezvoltare, printre care si Teleorman.