Autorizarea construcţiilor – responsabilitate maxima in Teleorman

Domeniul autorizării construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului este unul cu impact major, nemulţumirile produse de construcţiile neconforme cu legea manifestându-se de la deranjarea vecinilor până la a afecta o întreagă comunitate. Soluţia eliminării practicilor ilegale este în competenţa şi activitatea personalului cu responsabilităţi în domeniul autorizării construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului.

Pentru creşterea calităţii în activitatea acestui personal–din cadrul aparatelor proprii ale primăriilor comunale din judeţ, Consiliul Judeţean, organizează prin Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului, în zilele de 9 martie (zona Alexandria–Videle–Zimnicea) şi 10 martie (zona Turnu Măgurele–Roşiorii de Vede), cursuri de perfecţionare. După cum ne-a declarat preşedintele Liviu Nicolae Dragnea, ”se impunea obiectiv o astfel de instruire, atât datorită faptului că legislaţia în domeniu a suferit unele modificări şi completări, dar şi pentru că, alături de reamintirea normelor generale, vor fi aduse la cunoştinţa cursanţilor şi câteva aspecte speciale, specifice unei ţări membră a U.E.”.

Tematica programului de perfecţionare include probleme privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Ordinul Arhitecţilor din România, protejarea monumentelor istorice, protecţia mediului.