Atentie! Declaratiile fiscale aferente lunii octombrie vor fi depuse numai electronic de catre contribuabilii mari si mijlocii

Incepând cu obligatiile declarative aferente lunii octombrie, contribuabilii mari si mijlocii vor depune declaratiile fiscale numai electronic .

Astfel, la data de 25 noiembrie 2010, se vor transmite prin intermediul Sistemului Electronic National, următoarele declaratii:

100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”

101 „Declaratie privind impozitul pe profit”

102 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale”

120 „Decont privind accizele”

130 „Decont privind impozitul la titeiul din productia internă”

300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”

301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

390 VIES „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare”

710 „DeclaraŃie rectificativă”.

Declaratiile vor fi depuse prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro;  acestea trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare privind semnătura electronică. Lista furnizorilor de certificate digitale calificate acreditati în prezent se găseste pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale (www.mcsi.ro), acestia fiind, în ordine alfabetică: S.C. CERTSIGN S.R.L., S.C. DIGISIGN S.A., S.C. TRANS SPED S.R.L.

ANAF incurajeaza persoanele care nu se incadreaza in categoria contribuabililor mari sau mijlocii sa utilizeze mijlocul electronic de depunere a declaratiilor fiscale ca metoda alternativa de declarare.