Agenda lucrărilor pe drumurile judeţene

Sezonul rece 2011–2012, cu perioade lungi de temperaturi foarte scăzute, cu multă zăpadă şi gheaţă pe carosabil, a afectat anumite porţiuni din reţeaua rutieră judeţeană, ceea ce a impus reluarea de către Consiliul Judeţean a lucrărilor de întreţinere ce vizează îmbunătăţirea şi completarea infrastructurii :

▪ plombe şi covor bituminos pe DC 48 Dobroteşti/DN 65A–Tecuci/DJ 703 (km 0+000–8+000 =8,00 km);

▪ reparaţie curentă a podeţului situat pe DJ 503 (km 81+820) în comuna Poeni, satul Poeni;

▪ amplasarea indicatoarelor de avertizare şi de orientare la intersecţia drumurilor judeţene DJ 546 şi DJ 543, în comuna Lunca, satul Lunca;

▪ reprofilarea părţii carosabile a tronsonului de pe DJ 612 Orbeasca–Călineşti–Rădoieşti (km 42+243–63+773 =21,47 km);

▪ refacerea podului deteriorat amplasat pe DJ 543 (km 19+225) în comuna Lunca;

▪ tratarea tasărilor locale şi executarea de covoare bituminoase pe DJ 503 Purani–Poeni (km 79+870–81+370 =1,50 km);

▪ plombe pe DJ 503, (km 80+140–80+430, respectiv km 80+940–81+150 =0,50 km), în comunele Purani şi Poeni;

▪ covor bituminos pe DJ 653 (km 109+300) în comuna Dracea, satul Zlata;

▪ refacerea podeţului deteriorat amplasat pe DJ 546 (km 21+860), în comuna Uda Clocociov, satul Uda Paciurea;

▪ montarea de indicatoare ”Trecere pietoni” şi executarea marcajelor traversale pentru trecere pietoni pe DJ 504 (km 79+000 şi 82+200) în satele Olteni, respectiv Perii Broşteni;

▪ montarea de sisteme liniare de reducere a vitezei pe DJ 612A (km 17+114 şi km 17+178), în Roşiorii de Vede, la intersecţia cu E 70.