Achiziţiile publice pentru implementarea proiectului european destinat îmbunătăţirii infrastructurii din judeţ

La sfârşitul anului 2010 Consiliul Judeţean a început implementarea unui nou proiect destinat îmbunătăţirii infrastructurii din judeţ : ”Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judeţene din Teleorman şi Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în judeţul Teleorman şi oraşul Belene”, depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania–Bulgaria 2007–2013, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi cofinanţat de România şi Bulgaria prin contribuţii de la bugetul de stat şi de la beneficiarii proiectului. Proiectul, în valoare de  1,40 mil euro, din care 1,18 mil euro finanţare europeană, 182 mii euro contribuţie publică naţională şi 36 mii euro contribuţie locală, se va derula in parteneriat cu municipalitatea din Belene (Bulgaria).

Se vor efectua măsurători topografice la drumurile judeţene din Teleorman, în vederea realizării cadastrului general, ca sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor drumurilor de pe întreg teritoriul judeţului Teleorman, incluzând în subsidiar poziţia, forma, mărimea, proprietatea şi valoarea fiecărui drum.

În prezent sunt în desfăşurare achiziţiile publice prevăzute în cererea de finanţare, pentru implementarea proiectului.