30 septembrie – ultima zi pentru plata impozitelor pe semestrul II

Termenul de plată pentru semestrul II din 2011 a impozitelor și taxelor locale este 30 septembrie 2011, inclusiv.

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate.

Până în prezent, in Zimnicea, şi-au achitat impozitele aferente anului 2011, 56% dintre persoanele fizice şi 50% dintre persoanele juridice.