22–28 noiembrie – Săptămâna familiei, săptămâna fără TV

Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” s-a alăturat unui proiect care urmăreşte conştientizarea părinţilor privind pericolul televiziunii şi internet-ului în educaţia şi formarea copiilor.

In cadrul evenimentului a fost prezentată expoziţia de desene şi cărţi România fără televizor, care aminteşte de perioada comunistă; desenele sunt realizate de elevii de la Liceul teoretic ”C. Noica” şi au fost completate de o expoziţie de carte despre comunism.

Cu această ocazie a avut loc şi prezentarea –pentru preşcolarii de la Grădiniţa nr.6 Alexandria– cărţii Poveşti populare europene editată de Biblioteca Judeţeană ”A.D.Xenopol” din Arad.

Obiectivele actiunii:

-constientizarea parintilor privind pericolul TV si internet-ului in educatia si formarea copiilor

-educarea parintilor in ceea ce priveste controlul parental: setarea browserelor pt. a se evita accesarea unor situri cu continut neadecvat, selectarea programelor TV potrivite si excluderea canalelor cu continut neadecvat

-regasirea timpului petrecut in familie

-Se va atrage atentia organelor si autoritatilor abilitate ca legislatia privind protectia copilului NU este respectata