13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România

Ziua de 13 Septembrie a rămas în conştiinţa neamului românesc ca o pagină de curaj şi sacrificiu. Acum 162 de ani, în lupta din Dealul Spirii, ostaşii pompieri din Bucureşti conduşi de căpitanul Pavel Zăgănescu, s-au opus celor veniţi să curme aspiraţiile de libertate ale Revoluţiei Române de la 1848.

În acea zi, bravii ostaşi pompieri împreună cu infanteriştii Regimentului 3, au dat o ripostă hotărâtă şi curajoasă trupelor intervenţioniste otomane, provocându-le grele pierderi. Prin această luptă eroică, militarii pompieri, asemenea întregii oştiri române, şi-au manifestat ataşamentul lor la cauza revoluţiei, la platforma paşoptistă, la idealurile de independenţă, suveranitate, egalitate şi dreptate.

De atunci, spiritului de luptă al pompierilor militari i s-au adăugat alte evenimente majore în istoria modernă a României. Au participat activ la operaţiuni militare pentru apărarea patriei, la misiuni la fel de importante şi riscante prin care au salvat vieţi omeneşti, bunuri şi valori materiale, au ţinut piept inundaţiilor şi au stins incendii devastatoare.

Astăzi, structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor parcurg un proces de reformă pentru alinierea la cele similare din Uniunea Europeană şi, prin crearea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pompierii români sunt constituiţi în servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi au o gamă variată de intervenţii.

Continua apropiere de comunitatea locală, conlucrarea cu administraţia publică locală, colaborarea cu cetăţenii şi implicarea tuturor factorilor responsabili în protecţia împotriva incendiilor reprezintă o preocupare permanentă a pompierilor din Zimnicea.

Acţiunile preventive, cele pentru înlăturarea urmărilor incendiilor, exploziilor, inundaţiilor şi altor calamităţi naturale sau în alte situaţii de urgenţă, ocazii în care au fost salvate vieţi omeneşti şi importante bunuri materiale, au demonstrat implicarea, dăruirea şi competenţa cu care pompierii Detaşamentului Zimnicea intervin în sprijinul concetăţenilor, de a căror stimă şi preţuire se bucură.

Ziua Pompierilor din România reprezintă, şi pentru pompierii din oraşul Zimnicea, sărbătoarea celor care au reuşit să urmeze exemplul dat de înaintaşi, fiind la înălţimea îndatoririlor nobile pe care le au.

Dorim ca Detaşamentul de Pompieri Zimnicea să reprezinte şi pe viitor garantul siguranţei şi protecţiei cetăţenilor împotriva incendiilor, inundaţiilor şi situaţiilor de urgenţă de orice natură.

 

COMANDANT DETAŞAMENT DE POMPIERI ZIMNICEA

Lt.col. MIHAIL ARISTIDE NICOLAU